Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x có đồ thị như hình vẽCó bao nhiêu g

Cho hàm số y = f x có đồ thị như hình vẽCó bao nhiêu g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m)để phương trình (fleft( {fleft( {sin x} right)} right) = m) có đúng hai nghiệm thuộc khoảng (left( {0;,pi } right))  ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn