Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x liên tục trên mathbbR và có bảng xé

Cho hàm số y = f x liên tục trên mathbbR và có bảng xé

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Hỏi hàm số(y = fleft( x right))có bao nhiêu điểm cực trị?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào bảng xét dấu của (f'left( x right)) ta thấy:

(f'left( x right)) đổi dấu qua (x =  - 1) và (x = 3) nên (x =  - 1) và (x = 3) là hai điểm cực trị của hàm số.

Vậy hàm số có hai điểm cực trị

Chọn C.

Ý kiến của bạn