Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x liên tục trên mathbbR và có đồ thị

Cho hàm số y = f x liên tục trên mathbbR và có đồ thị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên.

Gọi (M) và (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right)) trên (left[ { - 1;dfrac{3}{2}} right]) . Giá trị của (M + m) bằng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì trên đoạn (left[ { - 1;dfrac{3}{2}} right]) giá trị của: (left{ begin{array}{l}M = mathop {max }limits_{left[ { - 1;dfrac{3}{2}} right]} fleft( x right) = fleft( {dfrac{3}{2}} right) = 4\m = mathop {min }limits_{left[ { - 1;dfrac{3}{2}} right]} fleft( x right) =  - 1end{array} right.)

Nên suy ra (M + m = 4 + left( { - 1} right) = 3).

Chọn B.

Ý kiến của bạn