Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = f x xác định liên tục trên R và có bảng

Cho hàm số y = f x xác định liên tục trên R và có bảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên

Đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) cắt đường thẳng (y =  - 2) tại bao nhiêu điểm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn