Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên (a; b) và

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên (a; b) và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên (a; b) và điểm ({x_0} in left( {a;b} right)). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A hiển nhiên sai vì đó chỉ là điều kiện cần để ({x_0}) là cực trị của hàm số (y = fleft( x right)) mà chưa là điều kiện đủ.

Nếu (left{ matrix{  f'left( {{x_0}} right) = 0 hfill cr   f''left( {{x_0}} right) < 0 hfill cr}  right. Rightarrow x = {x_0}) là điểm cực đại của hàm số.

Nếu (left{ matrix{  f'left( {{x_0}} right) = 0 hfill cr   f''left( {{x_0}} right) > 0 hfill cr}  right. Rightarrow x = {x_0}) là điểm cực tiểu của hàm số.

Khi (f''left( x right) = 0) ta chưa thể kết luận được ({x_0}) có là cực trị của hàm số hay không, do đó đáp án D sai.

Và dựa vào điều kiện trên ta thấy đáp án B đúng.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn