Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số (y = log 1 3 x^2 - 2x r

Cho hàm số (y = log 1 3 x^2 - 2x r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {log _{{1 over 3}}}left( {{x^2} - 2x} right)). Tập nghiệm của bất phương trình ({y'} > 0) là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số xác định khi và chỉ khi ({x^2} - 2x > 0 Leftrightarrow left[ matrix{  x > 2 hfill cr   x < 0 hfill cr}  right. Rightarrow D = left( { - infty ;0} right) cup left( {2; + infty } right))

Khi đó (y' > 0 Leftrightarrow left[ {{{log }_{{1 over 3}}}left( {{x^2} - 2x} right)} right]' > 0 Leftrightarrow {{2x - 2} over {left( {{x^2} - 2x} right)ln {1 over 3}}} > 0 Leftrightarrow {{x - 1} over {xleft( {x - 2} right)}} < 0 Leftrightarrow left[ matrix{  x < 0 hfill cr   1 < x < 2 hfill cr}  right.)

Từ (left( 1 right),left( 2 right) Rightarrow y' > 0 Leftrightarrow x < 0 Rightarrow S = left( { - infty ;0} right))

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn