Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y = x^3 + bx^2 + d bd in mathbbR có đồ thị

Cho hàm số y = x^3 + bx^2 + d bd in mathbbR có đồ thị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {x^3} + b{x^2} + d) (left( {b,d in mathbb{R}} right)) có đồ thị như hình dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn