Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hh bột kim loại: a mol Mg, b mol Al, pứ với dd hh chứa c

Cho hh bột kim loại: a mol Mg, b mol Al, pứ với dd hh chứa c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hh bột kim loại: a mol Mg, b mol Al, pứ với dd hh chứa c mol Cu(NO3)2 , d mol AgNO3 Sau pứ thu được rắn chứa 2 kim loại. Biểu thức liên hệ a,b,c,d:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn