Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A, BC = a

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A, BC = a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A, BC = a , tam giác SBC đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính thể tích khối chóp S.ABC.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi H là trung điểm BC

(begin{array}{l}AH = frac{{BC}}{2} = frac{a}{2};{S_{ABC}} =frac{1}{2}AH.BC = frac{{{a^2}}}{4}\SH = ABsin 60^circ = frac{{asqrt 3 }}{2}\{V_{S.ABC}} = frac{1}{3}SH.{S_{ABC}} = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{{24}}end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn