Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABC có đáy là Delta ABC đều SA vuông góc

Cho hình chóp SABC có đáy là Delta ABC đều SA vuông góc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy là (Delta ABC) đều. (SA) vuông góc với đáy. Gọi (M) là trung điểm của (BC). Kẻ (AH bot SM.) Chứng minh rằng: (AH bot left( {SBC} right)).


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng các định lí: (left{ begin{array}{l}a bot b\a bot c\b cap c subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot left( P right)), (left{ begin{array}{l}a bot left( P right)\d subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot d).

Giải chi tiết:

Vì (Delta ABC) là tam giác đều nên (AM bot BC).

Ta có: (left{ begin{array}{l}BC bot AM\BC bot SAend{array} right. Rightarrow BC bot left( {SAM} right))( Rightarrow BC bot AH).

Ta có: (left{ begin{array}{l}AH bot SM\AH bot BCend{array} right. Rightarrow AH bot left( {SBC} right)) (đpcm).

Ý kiến của bạn