Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABC có đáy là Delta ABC vuông tại ASA vu

Cho hình chóp SABC có đáy là Delta ABC vuông tại ASA vu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy là (Delta ABC) vuông tại (A.)(SA) vuông góc với (left( {ABC} right)). Kẻ (AE bot BC) và(AH bot SE) . Chứng minh rằng (AH bot left( {SBC} right).)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng các định lí: (left{ begin{array}{l}a bot b\a bot c\b cap c subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot left( P right)), (left{ begin{array}{l}a bot left( P right)\d subset left( P right)end{array} right. Rightarrow a bot d).

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}BC bot AE\BC bot SAend{array} right. Rightarrow BC bot left( {SAE} right) Rightarrow BC bot AH).

(left{ begin{array}{l}AH bot SE\AH bot BCend{array} right. Rightarrow AH bot left( {SBC} right))  (đpcm).

Ý kiến của bạn