Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành tâm O Gọi

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành tâm O Gọi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành tâm (O). Gọi (M,,,N,,,P) là ba điểm trên các cạnh (AD,,,CD,,,SO). Thiết diện của hình chóp vơi (left( {MNP} right)) là hình gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định giao tuyến của (left( {MNP} right)) với các mặt của hình chóp.

Giải chi tiết:

Trong (left( {ABCD} right)) gọi (E,,,F) lần lượt là giao điểm của (MN) với (AC) và (AB).

Trong (left( {SAC} right)) gọi (G,,,K) lần lượt là giao điểm của (EP) với (SC,,,SA), khi đó ta có (left( {MNP} right) cap left( {SAC} right) = GK).

Trong (left( {SAB} right)) gọi (H = KF cap SA), khi đó ta có:

(begin{array}{l}left( {MNP} right) cap left( {SAB} right) = KH\left( {MNP} right) cap left( {SBC} right) = HG\left( {MNP} right) cap left( {SCD} right) = GN\left( {MNP} right) cap left( {ABCD} right) = NM\left( {MNP} right) cap left( {SAD} right) = MKend{array})

Vậy thiết diện là ngũ giác (MNGHK).

Chọn A.

Ý kiến của bạn