Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình hình thoi tâm O Delt

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình hình thoi tâm O Delt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình hình thoi tâm (O), (Delta ABD) đều cạnh (asqrt 2 ), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = dfrac{{3asqrt 2 }}{2}) (minh họa như hình bên). Góc giữa đường thẳng (SO) và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn