Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình chữ nhật ABCD có điểm O là giao điểm hai đường

Cho hình chữ nhật ABCD có điểm O là giao điểm hai đường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình chữ nhật (ABCD) có điểm (O) là giao điểm hai đường chéo. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất hình chữ nhật: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Giải chi tiết:

Vì (O) là giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật (ABCD) nên (O) là trung điểm của (AC), (BD) và (AC = BD) (tính chất)

Do đó, (OA = OB = OC = OD)( = dfrac{1}{2}AC = dfrac{1}{2}BD).

Chọn D.

Ý kiến của bạn