Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ và M là trung điểm của CC’. Gọi

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ và M là trung điểm của CC’. Gọi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ và M là trung điểm của CC’. Gọi khối đa diện (H) là phần còn lại của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ sau khi cắt bỏ đi khối chóp M.ABC. Tỷ số thể tích của (H) và khối chóp M.ABC là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn