Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có thể tích bằng 48cm3</sup

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có thể tích bằng 48cm3</sup

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có thể tích bằng 48cm3. M, N, P theo thứ tự là trung điểm các cạnh CC’, BC và B’C’, khi đó thể tích của khối chóp A’MNP là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn