Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCDABCD Biết AC = 2a và

Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCDABCD Biết AC = 2a và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình lăng trụ tứ giác đều (ABCD.A'B'C'D'). Biết (AC = 2a) và cạnh bên (AA' = asqrt 2 ). Thể tích lăng trụ đó là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Sử dụng công thức giải nhanh: Hình vuông cạnh (a) có đường chéo bằng (asqrt 2 ).


- Tính diện tích đáy, sau đó tính thể tích lăng trụ.

Giải chi tiết:

Vì (ABCD) là hình vuông có (AC = 2a) nên (AB = dfrac{{AC}}{{sqrt 2 }} = asqrt 2 ).

( Rightarrow {S_{ABCD}} = A{B^2} = 2{a^2}).

Vậy ({V_{ABCD.A'B'C'D'}} = AA'.{S_{ABCD}} = asqrt 2 .2{a^2} = 2sqrt 2 {a^3}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn