Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình lập phương ABCDABCD cạnh a Gọi MNP lần lượt là

Cho hình lập phương ABCDABCD cạnh a Gọi MNP lần lượt là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình lập phương (ABCD.A'B'C'D') cạnh (a). Gọi (M),(N),(P) lần lượt là trung điểm (CD), (A'B'), (A'D').  Thể tích khối tứ diện (A'MNP) bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn