Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và góc ở đỉnh bằng

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và góc ở đỉnh bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình nón có bán kính đáy bằng (3) và góc ở đỉnh bằng (60^circ ). Diện ích xung quanh của hình nón bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hình nón có bán kính đáy (r) và đường sinh (l) thì có diện tích xung quanh là ({S_{xq}} = pi rl)

Giải chi tiết:

Ta có (SA = SB,,,widehat {ASB} = 60^circ ) nên (Delta SAB) là tam giác đều ( Rightarrow SA = AB = 2r = 6).

Nên đường sinh của hình nón là (l = AB = 6).

Diện tích xung quanh của hình nón là: ({S_{xq}} = pi rl = pi .3.6 = 18pi ).

Chọn A.

Ý kiến của bạn