Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình nón có chiều cao bằng 3 2 Một mặt phẳng đi qu

Cho hình nón có chiều cao bằng 3 2 Một mặt phẳng đi qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình nón có chiều cao bằng (3sqrt 2 ). Một mặt phẳng đi qua đỉnh của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng (32). Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn