Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình nón có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Diệ

Cho hình nón có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Diệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình nón có chiều cao bằng 4 và bán kính đáy bằng 3. Diện tích toàn phần của hình nón là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn