Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình nón có đường kính đáy bằng 4 Biết rằng khi cắt

Cho hình nón có đường kính đáy bằng 4 Biết rằng khi cắt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình nón có đường kính đáy bằng (4). Biết rằng khi cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một tam giác đều. Diện tích toàn phần của hình nón đã cho bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn