Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình trụ có chiều cao bằng 20cm và bán kính đáy bằng 10c

Cho hình trụ có chiều cao bằng 20cm và bán kính đáy bằng 10c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình trụ có chiều cao bằng 20cm và bán kính đáy bằng 10cm. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn