Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) mạch không ph

Cho hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) mạch không ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hợp chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) mạch không phân nhánh chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng hết với 152,5 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa một muối và hai ancol no đơn chức là đồng đẳng của nhau. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch A cần 255 ml dung dịch HCl 4M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được hỗn hợp hai ancol có tỉ khối so với H2 là 26,5 và 78,67 gam hỗn hợp muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

     


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,nNaOH = 1,22 mol ; nHCl  =1,02 mol

,nNaOH pứ X = nancol = 0,2 mol ; nmuối = ½ nNaOH = 0,1 mol

=> mmuối hữu cơ + mNaCl = 78,67g

=> mmuối hữu cơ = 19g => M = 190g

=> Muối là : C4H8(COONa)2

Mancol = 53 => Loại B và D

=> Chắc chắn có 1 ancol là C3H7OH

Vì este 2 chức => số mol các ancol bằng nhau

=> Mtrung bình ancol = ½ (MC3H7OH + Mancol còn lại)

=> Mcòn lại = 46g (C2H5OH)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn