Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước

Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hơi nước qua than nung đỏ, sau khi làm khô hết hơi nước thu được hỗn hợp khí X (gồm CO, H2 và CO2) có tỉ khối của X so với H2 bằng 7,875. Cần bao nhiêu kg than có chứa 4% tạp chất trơ để thu được 960 m3 hỗn hợp khí X trên đo ở 1,64 atm và 127oC, biết rằng có 96% cacbon bị đốt cháy?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M = 15,75; nX = 48 kmol;

C + H2O -> CO + H2     C + 2H2O -> CO2 + 2H2

x--------------x------x         y----------------y------2y        kmol

Hỗn hợp X gồm x mol CO ; (x + 2y) mol H2 ; y mol CO2     

Ta có : nX = 2x + 3y = 48; mX = 30x + 48y =756;

=> x = 6 ; y = 12;

=> m =18.12/(0,96.0,96) = 234,375 kg

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn