Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp bột kim loại  gồm : Fe, Ag, Cu vào dung dịch AgN

Cho hỗn hợp bột kim loại  gồm : Fe, Ag, Cu vào dung dịch AgN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp bột kim loại  gồm : Fe, Ag, Cu vào dung dịch AgNO3 dư. Số phản ứng xảy ra là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

có 3 phản ứng, Fe có 2 phản ứng và Cu có 1 phản ứng => Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn