Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe,Cu,Ag. Để tách nhanh A

Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe,Cu,Ag. Để tách nhanh A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe,Cu,Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn