Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch C

Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự các kim loại tác dụng với muối là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thứ tự phản ứng tuân theo dãy điện hóa kim loại

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn