Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 100 ml dung dị

Cho hỗn hợp chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 100 ml dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 x M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 3 muối. Giá trị của x là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn