Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp Cu, Fe vào dung dịch HNO<sub>3</sub> loãng. Sau

Cho hỗn hợp Cu, Fe vào dung dịch HNO<sub>3</sub> loãng. Sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp Cu, Fe vào dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan duy nhất. Chất tan đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn