Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO<sub>3</sub> lo

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO<sub>3</sub> lo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chất tan đó là Fe(NO3)2 =>Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn