Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp gồm 0,42g NaF ; 1,49g KCl ; 3,09g NaBr ; 3g NaI

Cho hỗn hợp gồm 0,42g NaF ; 1,49g KCl ; 3,09g NaBr ; 3g NaI

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm 0,42g NaF ; 1,49g KCl ; 3,09g NaBr ; 3g NaI tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 . Khối lượng kết tủa thu được là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kết tủa gồm AgCl ; AgBr ; AgI ( AgF tan )

=> m = 143,5nKCl + 188nNaBr + 235nNaI = 13,21g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn