Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có

Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dd X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dd X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

BaO + H2O -> Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Na2CO3 -> BaCO3 + 2NaOH

NaOH + Al + H2O -> NaAlO2 + 3/2 H2

Chất tan trong X là NaOH và NaAlO2

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn