Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đự

Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít  khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặt số mol HCHO là x mol; H2 là y mol  

HCHO => CO2 + H2O 

nHCHO = nCO2 

H2 => H2O 

nH2 = nH2O - nCO2 ( vì HCHO cũng sinh ra H2O mà nH2O = nCO2 ) 

nH2 = 0,65 - 0,35 = 0,3 mol 

nHCHO = nCO2 = 0,35 mol 

% H2 = 0,3 /0,65 x 100 = 46,15 % 

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn