Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và 0,12 gam Mg tác dụng với 25

Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và 0,12 gam Mg tác dụng với 25

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và 0,12 gam Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp: Tăng giảm khối lượng và bảo toàn e

TGKL: n Mg . ∆M Cu – Mg  + n Fe (pư). ∆M Cu – Fe  = m rắn – m Fe, Mg (ban đầu)

             => 0,005. 40 + 8x = 0,24 => x = 0,005

BT e: n CuSO4 = n Mg + n Fe = 0,01 mol => CM = 0,04M

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn