Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,465 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa x mol CO2. Thủy phân m gam X trong 90ml dung dịch NaOH 1M( vừa đủ) thì thu được 8,86 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức,mạch hở. Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp  muối Ythì cần vừa đủ 7,392 lít (đktc) khí O2. Gía trị của x là:

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C

Vì 3 este đơn chức => n este = n NaOH = 0,09 mol = n ancol = n muối

n O2 = 7,392: 22,4 = 0,33 mol

Gọi CTPT muối là: CxHyCOONa : 0,09 mol

=> CTPT este là: CxHyCOOCnH2n+1 : 0,09 mol (n ≥ 1)

(Do ancol sinh ra là ancol no đơn chức mạch hở)

Đốt muối:

2 CxHyCOONa +        [(4x + y + 1)/ 2 ]O2 → Na2CO3 + (2x +1)CO2 + yH2O                                  (1)

0,09                             0,045. (4x + y + 1)/ 2

Đốt este:

CxHyCOOCnH2n+1 +    [(2x+ 0,5y + 3n + 0,5)/2 ]O2 → (x+ n+ 1)CO2 + [n + (y+1)/2] H2O             (2)

0,09                            0,045. (2x+ 0,5y + 3n + 0,5)

=> 0,045 . 3n = 0,135 => n = 1

Vậy ancol đã dùng là CH3OH

=> m CH3OH = 0,09. 32 = 2,88

Bảo toàn khối lượng => m este = m muối + m ancol – m NaOH

= 8,86 + 2,88 – 0,09. 40 = 8,14 gam

Este có dạng CxHYCOOCH3: 0,09 mol

=> 12x + y + 59 = 814/ 9 hay 12x + y = 283/ 9                      (3)

Vậy n CO2 = 0,09 (x+n+1) = 0,09 (20/9 +2) = 0,38 mol

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn