Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp X gồm 9,75 g kẽm và 2,7 g nhôm tác dụng đủ V lít

Cho hỗn hợp X gồm 9,75 g kẽm và 2,7 g nhôm tác dụng đủ V lít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm 9,75 g kẽm và 2,7 g nhôm tác dụng đủ V lít hỗn hợp Y gồm O2 và Cl2  ( ở ĐKTC) sau phản ứng xong thu được 22,75 gam chất rắn .  Giá trị của V là ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn khối lượng : 71nCl2 + 32nO2 = mrắn – mKL = 10,3g

Bảo toàn e : 2nCl2 + 4nO2 = 2nZn + 3nAl = 0,6 mol

=> nCl2 = nO2 = 0,1 mol

=> Vkhí = 4,48 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn