Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi cho hh X tác dụng với dd chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 sẽ xảy ra phản ứng Mg, Al đẩy Cu và Ag ra khỏi dung dịch muối nên chất rắn Y thu được sẽ chứa các kim loại: Ag có thể có Cu  và cũng có thể có thêm Mg, Al nếu 2 kim loại này dư. Như vậy thành phần của hỗn hợp rắn Y có nhiều khả năng khác nhau có thể xảy ra. Ở đây ta nên tập trung xét khả năng xảy ra nhiều nhất là hh rắn chỉ có Ag và Cu (có nghĩa là Mg, Al phản ứng hết)

Ta có khối lượng hỗn hợp Y:

 m(hh Y) = mCu + mAg = 64. nCu + 108. nAg = 45,2 (1)

Cho Y tác dụng với H2SO4:

Số mol e trao đổi = 2nCu + 1nAg = 2nSO2 = 2.0,35 = 0,7  (2)

Giải hệ (1) và (2)  ta tìm được  nAg = 0,3 mol;   nCu = 0,2 mol

Theo bài cho  nồng độ Cu(NO3)gấp 2 lần AgNO3 như vậy lượng Cu(NO3)2vẫn còn dư sau phản ứng. Do đó kết quả trên là hợp lí, hỗn hợp Mg, Al đã phản ứng hết với Ag+, đến lượt Cu2+ thì mới phản ứng được 0,2 mol thì hết, còn lại 0,4 mol dư.

Như vậy ta có nAgNO3 = nAg = 0,3 mol

a = 0,3 mol

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn