Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp X gồm C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>; C<sub>2</sub>H

Cho hỗn hợp X gồm C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>; C<sub>2</sub>H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm C2H6; C2H2; C2H4. Tỉ khối của X so với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam và có a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

MX = 28,5g => nX = 0,4 mol

Vì trong X đều có các chất có số C = 2 => nC = 2nX = 0,8 mol

=> nH = mX– mC = 1,8 mol

=> Đốt cháy : nCO2 = 2nX = 0,8 mol ; nH2O = 0,9 mol

=> mCaCO3 = 100.0,8 = 80g

=> mbình tăng = mCO2 + mH2O = 51,4g

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn