Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X + HNO3 loãng nóng -> Y + chất rắn Z không tan

=> Z có Cu và có thể có Fe

Vì Z + H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra => Z phải có Fe dư

=> trong Y chỉ có Fe(NO3)2

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn