Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy

Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo đề: nH2O>nCO2 ( tỉ lệ 3:4) => Ancol NO, đa chức. 

Đặt công thức trung bình CnH2n+2Ox 

Viết PT cháy có CnH2n+2Ox -> nCO2 + (n+1) H2O 

Lập tỉ lệ: nH2O_nCO2=3:4 

(n+1):n=3:4 

Suy ra nTB=3. 

Vậy 2 ancol là C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn