Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2S

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì Fe không tan dư => chỉ tạo Fe2+

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn