Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hợp chất hữu cơ X có CTPT C<sub>3</sub>H<sub>12</sub>N<s

Cho hợp chất hữu cơ X có CTPT C<sub>3</sub>H<sub>12</sub>N<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H12N2O3 phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp khí gồm 2 chất Y và Z đều làm xanh quì tím ẩm trong đó có 1 chất khi tác dụng với HNO2 giải phóng N2. Phần dung dịch sau phản ứng đem cô cạn chỉ thu được các hợp chất vô cơ. Công thức cấu tạo của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn