Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>

Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, MgO, Al2O3 nung nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do các oxit kim loại đứng trước Al và Al trong dãy điện hóa không bị khử bởi CO

=> Chỉ có CuO bị khử

=>Sản phẩm sau phản ứng gồm: Cu ; MgO ; Al2O3

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn