Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khí H<sub>2</sub>S tác dụng  với các chất: dung dịch NaO

Cho khí H<sub>2</sub>S tác dụng  với các chất: dung dịch NaO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khí H2S tác dụng  với các chất: dung dịch NaOH, khí clo, nước clo, dung dịch KMnO4/H+, khí oxi dư đun nóng, dung dịch FeCl3, dung dịch ZnCl2, Pb(NO3)2, KClO3. Số trường hợp xảy ra phản ứng và số trường hợp trong đó lưu huỳnh bị oxi hóa lên S+6


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có 8 chất phản ứng trừ  dung dịch ZnCl2

Các trường hợp S bị oxi hóa lên +6 là : nước clo

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn