Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối chóp có diện tích đáy B = 2 và chiều cao h = 3

Cho khối chóp có diện tích đáy B = 2 và chiều cao h = 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối chóp có diện tích đáy (B = 2) và chiều cao (h = 3). Thể tích của khối chóp đã cho bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thể tích khối chóp có diện tích đáy (B) và chiều cao (h) là (V = dfrac{1}{3}Bh)

Giải chi tiết:

Thể tích khối chóp (V = dfrac{1}{3}Bh)( = dfrac{1}{3}.2.3 = 2).

Chọn B.

Ý kiến của bạn