Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2 3 7 Thể tích c

Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2 3 7 Thể tích c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước (2); (3); (7). Thể tích của khối hộp đã cho bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thể tích của khối hộp có các kích thước (a,,,b,,,,c) là: (V = abc.)

Giải chi tiết:

Thể tích của khối hộp đã cho là: (V = 2.3.7 = 42.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn