Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước lần lượt là (4,,,6,,,8). Thể tích khối hộp chữ nhật đã cho bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn C.

Ý kiến của bạn