Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V, khi đó thể tí

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V, khi đó thể tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là V, khi đó thể tích của khối chóp C’.ABC là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn