Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a.

Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của khối lăng trụ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn